A Chinese qianjiang cai 'mountain view' plaque, 20th C.

A Chinese qianjiang cai 'mountain view' plaque, 20th C.  
6

22,9 x 16,5 cm

Estimate: € 400 - € 800