Two Chinese famille rose 'scroll' dishes, Yongzheng/Qianlong

Dia.: 29 - 28,5 cm

Estimate: € 300 - € 600