ONLINE Veiling 'De Fonteine': koop een stukje Gentse geschiedenis

Wij stellen u hieronder met plezier de loten van onze 'De Fonteine'-veiling voor.

‘De Fonteine’

Op 9 december 1448 werd ‘De Fonteine’ door de Magistraat van Gent officieel als rederijkerskamer – een dicht- en toneelgezelschap met een blazoen, devies en patroonheilige – erkend. ‘Als past bi apetite’ luidt het devies van deze eerste Gentse kamer, waarvan het blazoen een fontein met drie goten, een symbolische verwijzing naar haar patroon, de ‘Heilige Drievuldigheid’, voorstelt. De kamer had/heeft haar kapel in de Sint-Niklaaskerk.

Het meest bekende wapenfeit van De Fonteine in de zestiende eeuw was de organisatie in 1539 van een toneelwedstrijd waar negentien kamers uit Vlaanderen en Brabant aan deel hebben genomen. Met de uitgave van de spelteksten in druk zorgde ‘Gent’ voor een primeur. Vanwege de heterodoxe strekking van verschillende van deze spelen werd het boek door de centrale overheid tot verboden lectuur verklaard, wat het verschijnen van clandestiene heruitgaven zeker niet heeft verhinderd.

De zeventiende eeuw is een heel stille tijd, maar vanaf ca. 1700 werd de kamer weer zeer actief. Het rijke archief van De Fonteine gaat dan ook tot het begin van de achttiende eeuw terug. De hele negentiende eeuw door speelde de kamer, die in 1819 door Willem I met de titel ‘Koninklijke’ werd vereerd, met eigen opvoeringen en de organisatie van dicht- en toneelwedstrijden in het Gentse culturele leven een leidende rol.

Onder impuls van Paul de Keyser en Antonin van Elslander, professoren Nederlandse letterkunde aan de Gentse universiteit, liet De Fonteine in de loop van de twintigste eeuw de traditionele rederijkerspraktijk los ten voordele van de historisch-wetenschappelijke studie van de rederijkersliteratuur en -cultuur. Vanaf 1943 gaf De Fonteine in dat verband een ‘Jaarboek’ uit, een reeks die tot 2022 44 delen omvat.

Eind 2021 werd het archief van De Fonteine naar de Universiteitsbibliotheek overgebracht. De drie kasten waarin het werd bewaard en het andere meubilair (waaronder de vergadertafel, twaalf stoelen, een koffer en drie sokkels) bevinden/bevonden zich (van 2007) tot 2022 in het lokaal van de kamer in de Abrahamstraat, in het vroegere Stadsarchief of de zogenaamde ‘Berg van Barmhartigheid’. In de achttiende eeuw had De Fonteine haar lokaal achtereenvolgens in het ‘Wapen van Spaignen’ in de Hoogpoort, het ‘Gangsken’ in de Marjoleinstraat en de herberg ‘La Bonne Aventure’ in de Akkerstraat. Van 1790 tot 1849 huisde en bespeelde zij het toneel in de ‘Parnassusberg’ op de Houtlei, daarna in de Minardschouwburg in de Walpoortstraat. In de twintigste eeuw had De Fonteine haar lokaal o.m. in de Bijloke en, tot 2007, op de Begijnhofdries. Het huidige bestuur van de kamer bestaat volledig uit alumni en professoren van de Universiteit Gent.

Meer informatie: https://www.fonteine.be/

 

Veiling 'De Fonteine': koop een stukje Gentse geschiedenis

Dit is een online veiling. U kan als ingelogde bezoeker een online bod uitbrengen op de loten tijdens de looptijd van de online veiling.

  • Bieden vanaf: 06/03/2023
  • Bieden afgesloten op: 20/04/2023, 20:00

Conditierapport bekijken